3 tips – så ökar du välmåendet på arbetsplatsen

Välmående är en grundläggande faktor för att öka engagemanget på arbetsplatsen. Mår vi bra, så är chanserna goda att vi även presterar bra. För dig som chef gäller det att vara lyhörd och närvarande – då kan du agera om trenden viker nedåt.

Hur känns det att gå till jobbet idag? Är det med lätta steg eller en klump i magen? Vet du hur medarbetarna i ditt team mår? Har du frågat – och lyssnat på svaren?

Välmående handlar om många fler saker än att vara fysiskt frisk. Alla delar, såväl privata som professionella, spelar in och måste vara i balans för att det ska finnas förutsättningar till att vara engagerad på arbetsplatsen. Stress är ett område som inte utan anledning har stor betydelse för välmåendet.

Data från &frankly visar att:

  • Mer än 50 procent av medarbetarna på en arbetsplats inte hinner med sina planerade arbetsuppgifter.
  • Sju av tio uppger att stressnivån är hög.
  • 1 av 3 säger att de inte har ork kvar efter arbetsdagens slut.
HubSpot Video

 

För att kunna arbeta strategiskt med välmående så är det viktigt att ta stressproblematiken på allvar och att förstå vad den egentligen är – för den har en funktion. Ur ett historiskt perspektiv har stress nämligen varit en nödvändighet för att vi över huvud taget ska kunna överleva. Stressreaktionen har hjälp oss i kritiska situationer, till exempel vid flykt och strid. Och det här kortvariga stresspåslaget är förhållandevis ofarligt. Faktum är att vi behöver den även i vår moderna vardag, eftersom den ökar vår koncentrationsförmåga och får oss att prestera på topp.

prestation stress kurva

Vi blir klart bättre på att utföra uppgifter när vi har ett visst stresspåslag. Lite stress är alltså viktigt för att vi ska göra bra ifrån oss.

Men hög stress under lång tid är skadlig. Utan regelbunden återhämtning utsätts kroppen för påfrestningar som är svåra att reparera. De första symtomen på detta är bland annat att vi sover dåligt, har spända axlar, tappar minnet, får svårt att lösa relativt enkla problem och känner ångest.

Hur vet man då som chef att stressnivåerna i teamet är för höga? Eller ännu hellre, hur vet man att de är på väg att bli för höga?

– För dig som chef så handlar det i första hand om att vara närvarande och förstå vilka faktorer som skapar stressen hos olika individer. Du behöver ha örat mot rälsen, föra en dialog med gruppen som helhet och individerna i den. Tar du inte reda på vilka varningsflaggorna är, så blir det svårt att förebygga uppkomsten av skadlig stress. Som chef i en organisation behöver vi dessutom tänka holistiskt. Det handlar om en människa, som har ett liv – vi kan inte må pyton på jobbet och tro att kroppen ska glömma detta när vi kliver över tröskeln hemma, eller tvärt om. Så våga se människan bakom arbetsuppgifterna, säger Viktoria Lindhé, Head of Customer Success.

Vilka faktorer i ledarskapet är det som kan orsaka stress i teamen?

– Vi kan se både i forskning och bland våra kunders gemensamma data att hög arbetsbelastning eller tidsbrist bidrar till stress på ett negativt sätt. En annan vanlig orsak är att vi upplever höga krav i kombination med låg grad av kontroll, till exempel otydligt ansvar, höga förväntningar, brist på kunskap eller mandat för att leverera. Även dåliga relationer eller dålig stämning är starkt stressframkallande.

wellbeing_new

 

Med &franklys pulse Wellbeing kan du som chef på ett effektivt sätt mäta stressen i flera nivåer. Det här gör att du får en bred förståelse över nuläget och kan följa utvecklingen och agera i tid. Genom att koppla samman era hälsodata med ert business intelligence-verktyg, kan du även se hur dessa korrelerar. Det har bland andra Tenant & Partner gjort

Prova den här pulsen kostnadsfritt i 14 dagar. Starta din provperiod i dag!

3 tips – så kan du som chef öka medarbetarnas välmående:

  1. Var lyhörd. Prata med dina medarbetare och säkerställ att de upplever tydliga prioriteringar för sitt arbete.
  2. Uppmuntra och ge utrymme till motion. Motion har positiv påverkan på hur vi tänker och kan stimulera tankar så att vi får bättre perspektiv på situationer. Även kortare pauser eller interaktioner med andra kan ha magisk inverkan.
  3. Agera på stressen i ett tidigt stadium! 

Så kan du som medarbetare kan öka ditt välmående:

  1. Boka in återhämtning i din kalender, så att du kan ta ett kliv tillbaka, få perspektiv på tankarna och bena ut vad det riktiga problemet är för att sedan finna en bra prioriteringsordning på uppgifter.
  2. Se upp för "bråttombeteenden". Undvik till exempel att springa till bussen, slänga i dig maten eller göra två saker samtidigt.
  3. Våga be om hjälp och tacka nej till uppgifter/händelser.   

Välmåendewellbeing

Kristofer Sandberg

Kristofer Sandberg

Brand Content Manager. Jobbar helst med papper och penna men har svårt att se vad jag skriver.

Senaste inlägg

Prenumerera på People First