3 steg som gör dig till en mer engagerande chef

Ledarskapets betydelse för engagemanget på en arbetsplats går inte att överskatta. Allt du gör som chef och ledare får effekt på medarbetarna och teamet. Därför är det A och O att du som chef också känner engagemang för din uppgift och era mål.
– Det är väldigt svårt för ett team att vara engagerade utan en ledare som tar lead på engagemanget, säger Viktoria Lindhé.

Vad är det i ett sammanhang eller en kultur som gör att man som medarbetare mår bra, gör det där lilla extra och verkligen bidrar till teamets utveckling, visioner och mål? Det här är givetvis en fråga med många svar. De ramar, överenskommelser och regler som råder på en välmående arbetsplats uppstår dock inte av en slump. Påfallande ofta kan de goda faktorerna härledas till ledarskapet. Chefsrollen är unik och fylld med lika delar ansvar och möjligheter. Det är du som chef som skapar de förutsättningar som krävs för att ditt team ska växa och ta er mot era mål.

LEDARSKAP med Viktoria Lindhé och Caroline Fjellner

 

I våras gjorde vi på &frankly en undersökning bland er chefer, med syfte att få en tydligare bild av hur ni själva ser på er roll som ledare och vilka utmaningar ni upplever med ledarskapet. 517 chefer deltog i studien, alla hemmahörande i Sverige.

På frågan Hur intresserad är du som chef av följande områden? skulle de svarande värdesätta (1–7) ett antal aktiviteter. De tre aktiviteter som utmärkte sig (som fick 6–7, alltså ”mycket intresserad”) var:

 • Att motivera och engagera medarbetare.
 • Att stötta medarbetare som inte mår bra.
 • Involvering är viktigt för att lyckas i mitt ledarskap.

ledarskapsfråga_1

Om vi leker med tanken på att detta representerar många fler chefer än de som deltog i vår studie, så kan vi konstatera att det ser ljust ut. Ett nytt ledarskap är på frammarch. Ett ledarskap som tar ett tydligt kliv mot en vägledande och coachande roll, som utgår från drivkrafter och syfte och som agerar möjliggörare för medarbetare och team.

– Medarbetare är individer och den ena är inte den andre lik. Har vi detta i bakhuvudet så inser vi snabbt att vi alla har lite olika drivkrafter. Den chef som knäcker koden till att föra en bra dialog med sina medarbetare kommer med stor sannolikhet att ha större framgång i att nå sitt mål, jämfört med sina chefskollegor, säger Viktoria Lindhé, Head of Customer Success på &frankly.

Jämför vi resultaten från chefstudien med data från två av &franklys mest populära ledarskapsfrågor: Vilka kvaliteter hos din chef uppskattar du mest? och Vad vill du ser mer av? så kan vi konstatera att det finns områden där du som chef, med små medel kan göra ännu större skillnad.

ledarskapsfråga_2

Ett positivt förhållningssätt och attityd är alltid bra – fortsätt sprida bra stämning. Tydlighet är ett område som vi aldrig får för mycket av. För även om du redan är duktig på att kommunicera förväntingar och mål, så vill dina medarbetare ha ännu mer av den varan. Att uppskattas för sin kompetens är givetvis inget negativt. Men är det verkligen du som chef, som ska vara specialisten i teamen?

– Världen omkring oss snurrar allt snabbare och det kan vara svårt för en chef att vara specialist på alla områden. Det gäller att ha medarbetare som känner till sina och företagets mål, vet sitt mandat och känner sig trygga i att fatta beslut. Chefens roll blir därför att genom dialog skapa rätt förutsättningar till bra beslut och aktiviteter, säger Viktoria Lindhé.

 Läs också: Så skapar du en feedbackkultur

Hur ska man då som chef göra för att komma ännu närmare sitt teams förväntningar och önskemål? Vad behöver du göra mer av för att skapa bättre förutsättningar för ett högt engagemang? I vår checklist (nedan) finns tips och inspiration på vägen:

Förankra, fråga och finnas där – så blir du ännu mer inkluderade och engagerande som chef

 1. Förankra målen i teamet
  Du behöver köpa in på organisationens övergripande mål – och få andra att göra samma sak. Övergripande mål är avgörande för att medarbetarna ska känna att deras arbete har ett syfte och en mening. Därför behöver du som chef regelbundet kommunicera övergripande mål och förankra med teamet vad dessa mål innebär för teamet och varje enskild individ.
 2. Fråga för att växla perspektiv
  I dialogen mellan ledare och medarbetare kan bättre beslut födas. Det blir allt vanligare att medarbetarna sitter på detalj- och specialistkunskaper. Chefens uppgift blir att få allt detta kunnande att kalibrera med övergripande planer och linjeras med övriga initiativ i organisationen. För att medarbetaren ska kunna bestämma hur något bör lösas, kan chefen spela en avgörande roll i att ställa frågor för att stimulera medarbetarens tankar, växla perspektiv och upptäcka fler vägar.
 3. Finns där för dina medarbetare
  Även de mest kompetenta medarbetare, som har tydliga mål och mandat, behöver en ledare som finns där då de behöver guidning, coachning, eller helt rakt upp och ned en klapp på axeln för väl genomfört arbete. En förutsättning för att detta ska kunna ske är att du som ledare är tillgänglig på ett eller annat sätt. Har du inte en naturlig mötesplats mellan dig och dina medarbetare kan du skapa det genom schemalagda check-ins via telefon, webb, live eller genom att avsätta tid för walk-abouts bland medarbetarna.
Med &franklys ledarskapsfrågor kan du som chef få en både bred och fördjupad bild av hur ditt ledarskap upplevs. Du kan ta reda på vad du uppskattas för och vad ditt team anser att du kan utveckla.

ledarskap_frågor

New call-to-action

Ledarskap

Kristofer Sandberg

Kristofer Sandberg

Content och PR-manager. Jobbar helst med papper och penna men har svårt att se vad jag skriver. Vad tyckte du om den här artikeln? Hör av dig!

Senaste inlägg

Prenumerera på People First