1 av 3 medarbetare tycker inte att deras kunskap används på bästa sätt

Har du koll på hur medarbetarna i ditt team upplever sin personliga utveckling? Om inte så är det klokt att ta reda på det. En av tre tycker nämligen inte att deras kunskap tas tillvara på bästa sätt. Ett problem som kan ligga till hinder när du vill öka medarbetarengagemanget.

Vad har du lärt dig i dag?

En till synes enkel fråga som vi dessvärre ofta glömmer bort att ställa oss själva. Att stanna upp och reflektera kring vår egen utveckling gör nämligen att vi presterar bättre på jobbet – hela 23 procent bättre närmare bestämt. Den positiva effekten av att göra dagliga reflektioner blir dessutom tydlig redan efter tio dagar. Det här visar forskning från Harvard Business School.

Reflektion är alltså viktigt för att utvecklas. Och att utvecklas, både som person och i sin yrkesroll, är en drivkraft som hänger samman med vårt behov av självförverkligande. Vi behöver röra oss framåt och få använda och utveckla våra kunskaper. Behärskar vi dessutom det vi gör och kan påverka hur vi gör det, så ökar det också engagemanget. Den här kopplingen mellan utveckling och engagemang lyfts fram bland annat av Bersin by Deloitte och Fredrik Herzberg.

HubSpot Video

Data från &frankly visar dock att var tredje medarbetare inte tycker att deras färdigheter används på ett bra sätt. Något som kan få stora konsekvenser för engagemanget och i förlängningen påverka lönsamheten.

Att inte använda medarbetarnas färdigheter är galet ur flera perspektiv. För den enskilde medarbetaren blir livet urholkat och trist. Ur ett arbetsgivarperspektiv så är det att missbruka resurserna eftersom det i dag råder stor kompetensbrist inom många branscher. Flera studier indikerar att vi i framtiden kommer att behöva arbeta mer med kompetensutveckling i sidled. Karriären kommer inte alls att gå i en riktning, snarare i flera riktningar. Lyckas man med det här så finns det mycket att vinna. Kan du behålla bra medarbetare ett, två eller kanske tio år tack vare att de känner att de får utveckling, så blir helt plötsligt vinsterna väldigt tydliga, säger Viktoria Lindhé, Head of Customer Succuss på &frankly.

Att arbeta strategiskt med utveckling och bygga en kontinuerlig lärandeprocess är i dag helt centralt för många yrken och branscher. Tillfälliga utbildningsinsatser kan givetvis också fylla sin funktion. Men det är genom ständigt lärande som utvecklingen får fäste i den dagliga verksamheten och som i sin tur bygger starka och effektiva team. Det är när vi hela tiden utvecklas, och får använda vår nya kunskap, som vi bidrar till ett högt medarbetarengagemang.

Hur skapar man då en kultur som genomsyras av ständigt lärande? Enligt Viktoria Lindhé handlar det om att sätta upp mål, mötas och reflektera.

Kontinuerligt lärande i teamet – så gör du som chef!

 1. Sätt mål
  Våga sätt konkreta mål på individnivå, där var och en funderar på vilka utvecklingsmål de har. Vad vill jag få större förståelse för? Som chef kan du uppmuntra medarbetarna att tydligt koppla målen till organisationens övergripande mål. 
 2. Skapa kontaktytor mellan kompetenser
  Skapa utrymme för interaktion mellan olika kompetenser, för att stimulera ett kontinuerligt lärande. Det handlar inte om att gå på kurs, mer om kunskapsöverföring mellan kollegor i och utanför teamet. Det kan vara så enkla saker som att följa med en kollega på ett kundmöte, delta i en annan grupps veckomöte eller fika med en kollega från ett annat team för att prata om hur de ser på kund eller leverans.
 3. Uppmuntra reflektion
  Genom att stanna upp och reflektera får vi en chans att faktiskt se vilka nya erfarenheter vi har fått och vad nästa utmaning borde vara. Har vi gått framåt? Nått ett mål? Det ska firas! Har vi inte nått våra mål så får vi en chans att kalibrera om och funder över vad som behöver göras annorlunda. Detta kan ske gemensamt i ett team eller på egen hand.

utveckling

Är du chef? Vill du förstå hur medarbetarna i ditt team upplever sin egen utveckling? Med vår puls Development in dept får du både en översiktsbild och viktiga insikter i detalj. Resultatet från frågorna kan du använda som underlag för diskussioner och konkreta åtgärder som stärker er lärandekultur.

Prova pulsen kostnadsfritt!


Kom igång med dagliga reflektioner

Att göra dagliga reflektioner kring sin egen utveckling är ett bra sätt att bygga på sin individuella kunskapsbank. Och det behöver inte alls vara komplicerat. Här är förslag på frågor som du kan ställa dig själv. Glöm inte att uppmuntra medarbetarna i ditt team att göra detsamma! Skriv ner svaren i en bok eller låt de vara endast tankar – det viktigaste är att du gör det.

 • Vad har jag lärt mig idag?
 • Vad blir jag glad över att göra på jobbet?
 • Vilka saker drar jag mig för att göra?
 • Vad vill jag uppnå den närmaste tiden?
 • Vad hindrar mig från att göra det jag vill?

DevelopmentUtveckling

Kristofer Sandberg

Kristofer Sandberg

Brand Content Manager. Jobbar helst med papper och penna men har svårt att se vad jag skriver.

Senaste inlägg

Prenumerera på People First