&frankly kan användas för många syften

Oavsett vilken utmaning du har kan du använda &frankly för att driva positiv förändring och öka engagemang

Så kan du använda &frankly

Engagerade medarbetare är nyckeln som tar er organisation till nästa nivå oavsett er utmaning

Öka engagemang

Ta kontinuerligt pulsen på verksamheten och trigga beteenden i önskad riktning för att öka engagemanget.

Läs mer

Bygg kultur

Förstärk önskvärda beteenden och arbeta löpande med att fånga upp saker som på sikt kan få negativ påverkan på er kultur.

Läs mer

Driv förändring

Säkerställ så alla är engagerade i förändringen och att de har vad de behöver för att driva processen framåt.

Läs mer

Förbättra arbetsmiljö

Fånga kontinuerligt upp saker som kan påverka arbetsmiljön negativt och agera direkt så att varje individ kan nå sin fulla potential.

Läs mer

Förstärk ert employer brand

Med &frankly kan du arbeta kontinuerligt för att bli en attraktivare arbetsgivare och använda insikterna i din kommunikation till framtida medarbetare.
Läs mer

Prenumerera på People First

Inspirerande artiklar och konkreta tips för ledare som vill öka engagemang i sitt team. Läs mer här.

Vem har nytta av &frankly?

&frankly fyller en viktig funktion för alla i organisationen.

Ledning

Gör medarbetarna till en stark och engagerad kraft för att utveckla företaget. Följ hur organisationen mår med tydliga KPI:er och korrelera med relevant affärsdata.

HR

Inta helikopterperspektiv och följ hur hela organisationen mår och utvecklas. Ge cheferna det stöd de behöver för att på bästa sätt leda sina team i takt med affärsmålen.

Chef

Ta enkelt pulsen på ditt team och arbeta med de utmaningar som ligger framför just er. Trigga beteenden du vill se mer av i teamet och upptäck skillnaden när engagemanget ökar. 

Medarbetare

Bidra kontinuerligt med din åsikt och påverka den kultur som ni tillsammans skapar. Följ din egen och ditt teams utveckling för att säkerställa så ni hela tiden rör er framåt.