&frankly passar alla typer av organisationer

Testa &frankly i ditt team helt kostnadsfritt eller kontakta oss så hjälper vi dig så fort som möjligt

Starta provperiod Boka demo
Vårt företag utvecklar sig åt rätt håll
Team Workplace Enterprise

Pulsmätning

Pulsmätning

Engagemangspulsar
Mät och driv engagemang med våra standardpulsar som baseras på 7 drivkrafter till engagemang
Fokuspulsar
Få insikt i medarbetarnas upplevelse kring specifika områden som onboarding, förändringstakt och upplevelsen i teamet.
Automatiserade program
Aktivera ett av våra automatiska program och låt &frankly automatiskt skicka frågor och samla insikter åt dig.
Standardfrågor
Välj från över 200 frågor i vårt bibliotek
Skräddarsydda frågor
Skapa själv frågor som är helt anpassade till ert företags egna initiativ och gör användandet av &frankly så relevant som möjligt för er
Snabbfrågor
Skicka en enskild fråga spontant. Mycket populärt för att följa upp möten och andra dagliga aktiviteter.
Flexibel schemaläggning
Ha total kontroll över vad och när mätningar skickas till medarbetarna. Varje gruppägare kan även skicka frågor till sina team när de önskar.
Automatiska notifieringar
Få resultat skickade till din föredragna kanal. Email, mobil app eller Slack.
Lokalt anpassad medarbetarupplevelse
All kommunikation som når medarbetare finns tillgängligt på 17 språk.
Engelska och Svenska

Analys

Analys

Dashboard
Enkel och visuell tillgång till resultaten
Heatmap
Få visuell feedback som är färgkodad för att snabbt tolka resultatet
Exportera resultat
Exportera enkelt resultat till andra format som .pdf, .ppt, .xlsx or .csv
Standard KPIer
Följ en konkret KPI över tid genom att använda en av våra standardpulsar
Skräddarsydda KPIer
Skapa dina egna KPIer baserat på egna frågor och pulsar. Gör &frankly helt anpassad till ert företag och era mål fullt ut.
Översikt på svarsrespons
Följ hur medarbetarna använder &frankly och säkra en hög användningsgrad
Automatiserad segmentanalys
Djupdyk i din data för att förstå den på djupet
Organisationsöversikt
Få en helhetsbild av resultaten hos alla grupper och team i organisationen
Extern benchmark
Användare kan jämföra sina resultat med andra team som använder &frankly för att sätta sitt resultat i en större kontext
Intern benchmark
Chefer kan jämföra sina resultat med övriga teams i organisationen för att bättre förstå sitt eget resultat
Fritext analys
Skräddarsydd analys för att hjälpa dig identifiera trender bland stora mängder fritextkommentarer
Anpassad analys
Baserat på era behov utför vi skräddarsydda analyser

Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling

Artiklar för mikrolärning
Korta, lättlästa artiklar med konkreta tips som hjälper chefer att öka engagemang i sitt team. Tillgängliga i vår mobilapp.
Standard Actions
Förslag på åtgärder till chefer baserat på konkreta resultat
Anpassade Actions
Skapa egna actions

Hantering av användare

Hantering av användare

Obegränsat antal medarbetare Upp till 100
Obegränsat antal grupper
Skapa grupper som speglar er organisationsstruktur och sätt att arbeta
Upp till 10
Assisterad import av användare
Guidning och assistans för att importera alla anställda enligt den struktur som passar ert sätt att använda &frankly
Anpassade attribut
Lägg till egna attribut (kön, anställningstid etc) så att du kan analysera er data på det sätt som passar dig
Styr rättigheter för alla användargrupper
Ta bort eller ge tillgång till chefer att skapa frågor, grupper och skicka ut pulsar. Ge anställda tillgång till resultaten i realtid för att öka transparens.

Mobil App

Mobil App

Mobil app
Tillgänglig på både iOS och Android.

Customer Success Support

Customer Success Support

Digital onboarding
Assisterat onboarding program
Få hjälp av en av våra Customer Success Managers med att skapa ett anpassat onboarding program så att ni kommer igång på bästa sätt
Personlig Customer Success Manager
Få en personlig kontakt i en senior Customer Success Manager som stöttar ert arbete löpande
Digitala chefsträningar
Ha alltid tillgång till våra löpande onlineutbildningar och se till att nya chefer snabbt får en introduktion till &frankly
Skräddarsydda utbildningar för chefer
Vi skapar ett skräddarsytt upplägg för att få igång cheferna i er organisation
Utbildningsportal
Tillgång till FAQs, tutorials and utbildande material dygnet runt
E-mail support
Realtidschat
Få hjälp omedelbart via vår chatt
Prioriterad support
Vi prioriterar dina ärenden vid eventuell kö så att du får hjälp så fort som möjligt
Telefonsupport

Integration

Integration

Slack integration
Få frågor och resultat direkt i Slack
&frankly organization API
Håll medarbetardata automatiskt uppdaterat
&frankly data API
Samla insikter via &frankly och importera till ditt föredragna analysverktyg
Single Sign-On
Gör det så enkelt som möjligt att logga in för alla medarbetare. Vi stödjer samtliga SSO lösningar baserade på SAML2 standard. Vi tillhandahåller också färdigkonfigurerade lösningar mot OKTA, Google, Microsoft Azure, Oracle Identity Cloud, Google G Suite, ZOHO, IBM, Gemalto, Citrix, AWS.
User management integration
Övriga tredjepartsintegrationer
Managed integration
Skräddarsydd integration till ditt HR-system där vi står för support och underhåll

Integritet, compliance och säkerhet

Integritet, compliance och säkerhet

Avancerat integritetsskydd
Vårt integritetsramverk är säkrast i branschen för att säkerställa att varje medarbetare förblir anonym i &frankly. Minimum 3 svar krävs oberoende av hur datan segmenteras.
GDPR kompatibelt
Kompatibelt med globala säkerhetsstandarder
Utvecklat baserat på ISO27001, OWASP, NIST samt att medarbetare innehar CISSP certifikat.

Avtal

Avtal

Standard service & data processor avtal
Service level agreement
Övriga anpassade avtal