Vi passer godt på opplysningene dine

Vi tar ansvar for datahåndtering, sikkerhet og brukernes integritet

Vi arbeider i tråd med GDPR

Vi har rollen som behandlingsansvarlig for deg som kunde og personopplysningsansvarlig. Vi påser at innsamling og behandling av informasjon skjer i samsvar med dine anvisninger og relevante forordninger, f.eks. GDPR.

Integriteten til brukerne våre er viktig

Vi er svært nøye med den personlige integriteten. Alle svar i &frankly er anonyme for bedriften og dens ledere, og alle har rett til å få tilgang til sine egne opplysninger. Vi støtter de personlige rettighetene i samsvar med det som står i GDPR. 

Vi følger globale standarder

Vi arbeider i samsvar med en informasjonssikkerhetsmodell basert på ISO27001 og “best practice” i henhold til OWASP, NIST og andre institutter. Vi har CISSP-sertifisert personale og gode kunnskaper i å utvikle sikre koder.

Alle data er kryptert

Alle data blir alltid overført og lagret i kryptert form. Alle data lagres hos Amazon Web Services i EU/EØS og beskyttes med bl.a. brannmurer/IDS/IDP med streng autorisasjonskontroll og sporbarhet. Vi har bygd vår plattform for høy tilgjengelighet.

99,9% oppetid

Vi legger vår ære i å levere en tjeneste som alltid er tilgjengelig, svarer raskt for brukerne våre og tilbyr SLA-er for kunder som ønsker det. Vi tror dessuten på åpenhet, og du kan alltid følge vår historiske oppetid samt hvilke oppdateringer og hva slags vedlikehold vi foretar i &frankly her.