Mål og skap engasjement

Øk forståelsen for hvordan medarbeidere i din organisasjon opplever hverdagen.
Book demo
ProductHeroEnglish__
Testicons

Engasjement er kjernen i organisasjonen

&frankly har utviklet verktøy basert på en overbevisning om at en gedigen innsatsvilje utløses når folk føler seg verdsatt, inkludert, motivert og kan lede seg selv. Dette engasjementet kan i sin tur skape store verdier for virksomheten. &frankly hjelper deg med å sette engasjement og trivsel øverst på agendaen.

 

Smidig samspill

Ta kontinuerlig pulsen på virksomheten

Små forandringer gir store ringvirkninger. Jobb proaktivt ved å hele tiden innhente innsikt fra medarbeiderne og iverksett reelle tiltak for å møte behovene. Mennesker som gis ansvar og tillit til å ta beslutninger ut fra egen kunnskap og erfaring, gir nærmest ubegrenset potensial for vekst.

 • Pulsmålinger kan tilpasses etter interne retningslinjer, kultur og hva dere fokuserer på i hverdagen.
 • Spørsmål der alle kan gi raske svar, og dermed få respons på alt fra internmøter til for eksempel de seneste aktivitetene dere har jobbet med.
 • Gå i dybden med relevante målinger på akkurat hva du vil ta styring på.
MobileFlowEnglish
Kpis English

Rapportering i sanntid

Automatisk og umiddelbar innsikt

I brukergrensesnittet får du ikke bare et helikopterperspektiv over hele organisasjonen, men også mulighet til å fordype deg i detaljer om hva som engasjerer medarbeiderne i ulike funksjoner - på teamnivå. Og alt dette skjer i sanntid.  

 • Følg standard-KPIene eller skreddersy dine egne for å se utviklingen over tid.
 • Gjør sammenligninger mellom ulike team.
 • Du kan segmentere basert på alder og hvor lenge de har vært ansatt.

Inspirer til ønsket atferd

Engasjér folk til å gå samme vei

Folk er forskjellige, men mange verdier er universelle og må være samlende for firmaet. &frankly er utformet for å forvalte de verdierne som gjelder på tvers av bransjer og landegrenser.

 • Spørsmål som oppmuntrer til refleksjoner og adferd som er til gagn for selskapet
 • Kunnskapsbaserte artikler med konkrete tips til hva som kan gjøres. 
 • Gi sjefene automatiske forslag på actions de kan ta på resultatene sine eller skap egna actions
Actions example
TestMeetingManager2

Støtte for hele virksomheten

Styrker ledelsen og teamfølelsen

Engasjement og trivsel er både et individuelt og kollektivt ansvar. Derfor kan absolutt alle jobbe med spørsmål og resultater, uavhengig av rolle i virksomheten.

 • Sjefer kan formulere og stille spørsmål til et eller flere team.
 • Teamet får umiddelbar oversikt over resultatene.
 • Lederne får veiledning til hvordan man kan kapitalisere på resultatene.

Full kontroll

Enkel og effektiv administrasjon

Det er fullt mulig å tildele roller til hele virksomheten, samtidig som administratorene har full kontroll på hvordan tjenesten brukes.

 • Overordnede, globale systeminnstillinger med lokale administratorer.
 • Kan integreres med egne HR-systemer.
 • Støtter Single Sign-On-løsninger for enkel innlogging.
Powerfulladmisnistration_DragGroups_GIF

Bruk &frankly på deres måte

Enkel å tilpasse

Ingen mennesker eller virksomheter passer inn i firkantede modeller. Derfor kan du enkelt tilpasse &frankly ut fra deres forutsetninger og mål, det være seg for et mindre team eller et multinasjonalt selskap.

 • Formulér egne spørsmål med hjelp av 15 ulike maler
 • Velg relevante spørsmål fra et bibliotek med over 200 spørsmål
 • Lag grupper og avdelinger etter behov
 • Lag egne KPIer ut fra hva du ønsker å fokusere på
QuestionsPackages_English_

Medarbeideren i fokus

Utformet for optimal svarfrekvens

Alle har mye å gjøre i løpet av en dag. Derfor er tjenesten utformet for at alle skal synes det er relevant og enkelt å bruke den.

 • Brukergrensesnittet er innovativt og inspirerer til å bli brukt.
 • Mulighet til å svare på spørsmål via epost, app, web og Slack.
 • Kan logge inn med epost eller mobilnummer.
TestMobilestemplatesHorizontal

Johan Ribrant

Marketing Director, Ellevio

“Engasjerte medarbeidere er avgjørende for virksomheten vår, siden de er nøkkelen til fornøyde kunder. Med &frankly kan vi måle hvordan medarbeiderne har det, samtidig som vi oppmuntrer til adferd i tråd med de verdiene vi har på arbeidsplassen.”

Maja Samuelsson

Global Head of HR, DigitalRoute

Da vi endret forretningsmodell var det viktig å engasjere medarbeiderne. Takket være &frankly målte vi og fulgte opp alles opplevelser rundt endringene. Det gjorde at vi også kunne kommunisere løpende når behovet oppstod.

Charlotte Mattfolk

CEO, Cartina

“Vi har vært gjennom en kraftig vekst, der vi har gått fra 10 til 60 medarbeidere på to år. Med &frankly har vi kunnet skalere arbeidskulturen og sikre at verdiene våre, som vi synes er noe unikt ved Cartina, gjennomsyrer organisasjonen.”

Book demo

Kom igang enkelt og raskt

Det går helt fint å starte med det som allerede ligger i tjenesten, eller så kan du  formulere dine egne spørsmål og parametere.

Noen av de viktigste fordelene:

 • 200 best practice-spørsmål som kan brukes her og nå
 • Automatisk rapportering i sanntid
 • Smidig innføring

&frankly er alltid i utvikling

Vi lanserer stadig nye funksjoner for å gi deg de beste forutsetningene for å skape engasjement på arbeidsplassen.