GDPR

Vi følger alle aktuelle regler for å beskytte integriteten til våre brukere.

GDPR (General Data Protection Regulation) er EUs personvernforordning som begynte å gjelde 25. mai 2018. Hensikten med forordningen er å styrke personvernet ved behandling av personopplysninger. Forordningen påvirker alle bedrifter, organisasjoner og bransjer som håndterer personopplysninger og vil blant annet bety at det blir krav om nye rutiner for å gi sikker håndtering. 

Hvis du for eksempel har et kunde- eller personalregister som omfatter opplysninger om blant annet navn, personnummer og e-postadresse, har den registrerte rett til å få utlevert de opplysningene som er gitt, for å kunne overføre dem til en annen tjeneste. Organisasjoner som behandler opplysninger som betyr kartlegging av en persons atferd, må utpeke et personvernombud, som har i oppgave å overvåke spørsmål som gjelder personvern.

Vi i &frankly ønsker personvernforordningen velkommen fordi den styrker rettighetene til hver enkelt medborger. Vi har alltid håndtert personopplysningene til våre kunder i henhold til de samme prinsippene som GDPR.

  • Vi sørger for at innsamling og håndtering av kundenes personopplysninger følger kundenes instruksjoner og dermed nødvendig lovgivning.
  • I våre generelle vilkår og i personvernerklæringen vår sikrer vi integriteten til hver enkelt bruker og vedkommendes rett til egne personopplysninger, rett til utdrag, korrigering og sletting.
  • Vi har et gjennomtenkt sikkerhetsarbeid med tydelige informasjons- og sikkerhetsretningslinjer, og vi har utformet tjenesten vår med fokus på integritetsspørsmål (såkalt ”Privacy by Design”).
  • Vi påser alltid at overføring og lagring av data skjer kryptert, og at opplysningene lagres på sikker måte i vårt datasenter i EU. Vi beskytter våre servere med blant annet brannmurer og streng tilgangskontroll med sporbarhet og forsikring om høy tilgjengelighet.

List of all subprocessors.