&frankly kan brukes til mange formål

Engasjerte medarbeidere yter sitt beste og gjør organisasjonen mer effektiv og lønnsom.

Slik bruker du &frankly

Målet til &frankly er å skape positiv forandring og økt engasjement – uansett hva slags utfordring virksomheten har.

Øke engasjement

Tar du kontinuerlig pulsen i virksomheten din, er det mye enklere å vite hva som trigger økt engasjement som igjen leder virksomheten i positiv retning.

Bygge kultur

Det er lite som slår medarbeidere som virkelig brenner for virksomheten de jobber i. Forsterk de verdiene du ønsker å kommunisere til omverdenen og jobb kontinuerlig med å fange opp og motvirke negativ påvirkning på kulturen.

Støtt forandring

Se til at alle vill være med å bidra til å skape endringene og sikre at de har det de trenger for å drive prosessen videre. Når alle er samstemte om hva dere ønsker å oppnå, er sjansen større for å lykkes.

Forbedre arbeidsmiljøet

I vår tid er det viktigere enn noensinne å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø og det er viktig å ha fokus på det som hindrer gode arbeidsprosesser og produktivitet. Fanger du hele tiden opp negativ påvirkning i arbeidsmiljøet og gjør noe med det, vil medarbeiderne i større grad få mulighet til å realisere sitt fulle potensiale.

Styrk employer brand

Med &frankly kan du jobbe målrettet med å bli en enda mer attraktiv arbeidsgiver, og bruke ny innsikt og positive erfaringer i opplæring av nye lovende medarbeidere.

Engasjement er så mye. Vi vil inspirere deg.

Vi sender gjerne oppdateringer i innboksen din når vi har noe å fortelle.

Hvem bruker &frankly i dag?

&frankly er et nyttig verktøy for hele organisasjonen.

Ledelse

Styrket engasjement og samhold hos medarbeiderne bidrar til utvikling av virksomheten. Få innsikt i hvordan virksomheten har det ved hjelp av viktige nøkkeltall (KPI) og avstem med relevante forretningsdata.

HR

Fra et helikopterperspektiv kan HR-ansvarlig følge med på hvordan virksomheten har det og utvikles. Ledelsen får den støtten de trenger til å la medarbeiderne og teamene sine realisere felles mål på best mulig måte.

Ledere

Sjekk hvordan medarbeidere i din organisasjon opplever hverdagen og ta tak i de utfordringene som måtte dukke opp. Inspirer til den atferden du ønsker å se mer av og se forskjellen i kundetilfredshet, produktivitet og ikke minst i lønnsomheten når engasjementet øker.

Medarbeidere

Med jevnlige tilbakemeldinger er alle medarbeiderne med på å forme arbeidsplassen. Følg både din egen og teamets utvikling og sørg for at dere hele tiden beveger dere fremover mot en bedre arbeidsplass.