Startside2018-09-13T11:34:24+00:00

En ny måte å måle & drive medarbeiderengasjement

&frankly er en skybasert tjeneste som på en innovativ måte gjør det mulig å kontinuerlig ta pulsen på virksomheten for å trekke organisasjonen i riktig retning.

Book demo!

Måle og drive medarbeiderengasjement

&&frankly er en skybasert tjeneste som på en innovativ måte gjør det mulig å kontinuerlig ta pulsen på virksomheten for å trekke organisasjonen i riktig retning

Book demo!

Sett engasjement på den daglige agendaen og bli mer proaktiv

 • Verden forandres i rask takt, og det gjelder å holde seg oppdatert på hvordan stemningen er i organisasjonen. You snooze you loose.

 • Bli mer agile og reager raskt på endrede forutsetninger, med støtte fra løpende rapportering i realtid.

 • Med kontinuerlig måling kan dere sammenligne resultatet med virksomhetens KPIer, og se hvordan økt engasjement påvirker produktivitet, kundetilfredshet, sykefravær etc.

Sett engasjement på den daglige agendaen og bli mer proaktiv

 • Verden forandres i rask takt, og det gjelder å holde seg oppdatert på hvordan stemningen er i organisasjonen. You snooze you loose.

 • Bli mer agile og reager raskt på endrede forutsetninger, med støtte fra løpende rapportering i realtid.

 • Med kontinuerlig måling kan dere sammenligne resultatet med virksomhetens KPIer, og se hvordan økt engasjement påvirker produktivitet, kundetilfredshet, sykefravær etc.

Last ned vår overlevelsesguide

Hjelp ditt team å håndtere
forandringer på arbeidsplassen

Hvordan møter du de 6 vanligste reaksjonene på endring

Last ned

Gi mer eierskap til medarbeideren og teamet

 • Engasjement ligger ikke bare på HRs bord. La lederne stille egne spørsmål til sitt team med ansvar for resultatet.

 • Oppmuntre til refleksjon og selvledelse gjennom å gi medarbeideren direkte tilgang til sitt eget resultat.

 • Virksomheter, ledere og mennesker er unike. Tilpass løsningen til deres spesifikke utfordringer.

Trigge virksomheten til å nå sine mål

 • Gjennom kontinuitet kan ledere og medarbeidere jobbe med små forbedringer løpende

 • Gå fra diagnose til handling, og jobb strategisk med verktøyet for å drive endring

 • Anvend spørsmål for å trigge ønsket adferd på linje med egen visjon, kultur og mål

Gi mer eierskap til medarbeideren og teamet

 • Engasjement ligger ikke bare på HRs bord. La lederne stille egne spørsmål til sitt team med ansvar for resultatet.

 • Oppmuntre til refleksjon og selvledelse gjennom å gi medarbeideren direkte tilgang til sitt eget resultat.

 • Virksomheter, ledere og mennesker er unike. Tilpass løsningen til deres spesifikke utfordringer.

Trigge virksomheten til å nå sine mål

 • Gjennom kontinuitet kan ledere og medarbeidere jobbe med små forbedringer løpende

 • Gå fra diagnose til handling, og jobb strategisk med verktøyet for å drive endring

 • Anvend spørsmål for å trigge ønsket adferd på linje med egen visjon, kultur og mål