Customers2018-01-29T14:37:34+00:00

Pulse surveys
a boost for SAS

SAS is one of our 175 satisfied customers.
When they were looking for a faster way of running
staff surveys, they decided to go with &frankly.
In this webinar, Rebecca Lucander of SAS describes
what they did.

See the webinar (SWE)

Pulsade mätningar
ett lyft för SAS

SAS är en våra 175 nöjda kunder. I det här webinaret beskriver Rebecca Lucander på SAS varför de gick över till &frankly.

Se webinar