Vad händer med min svarsinformation?

Din personliga integritet är viktig för oss

 

 

&frankly's verksamhet bygger på förtroenden. Förtroenden från de företag som anlitar vår tjänst, men framförallt från företagens medarbetare (direkta och indirekta) som genom &frankly lämnar svarsinformation om sin arbetssituation.

Det förtroendet värderar vi mycket högt.

Våra principer för informationshantering vilar på:

  • Datainspektionens föreskrifter samt GDPR.
  • Bästa praxis i medarbetarundersöknings branschen avseende hantering av personlig information.

Företagets ändamål med användandet av tjänsten är att öka medarbetarnas engagemang och åstadkomma förbättringar i företaget. Det kan uppnås med den information du lämnar när du svarar på frågorna som företaget skickar ut genom &frankly. Företaget och vi hoppas på ditt deltagande, men det är naturligtvis helt frivilligt och du kan avstå från att svara och avsluta deltagandet när du vill.

Vi sparar din svarsinformation på företagets frågor om din arbetssituation så att du kontinuerligt kan se dina svar. Genom &frankly behandlas svarsinformationen, avidentifieras och summeras tillsammans med övriga medarbetares svar i anonyma sammanställningar.

Flow of responses in &frankly

Vi tillhandahåller företaget endast dessa anonyma sammanställningar där enskilda medarbetares svar inte närmare anges. För att beakta anonymiteten sammanställer vi endast svarsinformation baserat på grupper om minst 3 personer. (Men gränsen sätts av företaget själv och ligger ofta högre.)

Reporting in &frankly

Har du några frågor kring denna informationshantering och integritet som du inte fått svar på här, är du alltid välkommen att kontakta oss direkt genom att skicka ett mail till hello@andfrankly.com