Skap engasjement på arbeidsplassen

Ta pulsen på organisasjonen og øk endringshastigheten
Book demo

Gå fra innsikt til handling!

Med &frankly kan du få innsikt, øke forståelsen og drive forandring!

Mål engasjement

Kontinuerlig måling sikrer at team og organisasjon beveger seg i riktig retning

Få økt forståelse

Få en dypere forståelse på de områdene som er prioritert, eller der dere ser utfordringer, for å identifisere og sette in riktig løsning.

Driv atferdsendring

Inspirer hele tiden til den atferd du ønsker å se hos dine medarbeidere slik at dere sammen skaper en god arbeidsplass 

EngagementEnglish_

Modern ledelse

Sett engasjement høyt på agendaen, og bli mer proaktiv

Omgivelsene forandres for hvert minutt, og det gjelder hele tiden å holde seg oppdatert om hvordan det går med team og organisasjonen. At du raskt kan reagere på nye forutsetninger, er helt nødvendig for å lykkes. Det kan du med &frankly.

Innsikter i realtid

Ta kontinuerlig pulsen på organisasjonen

For å kunne ta de riktige beslutningene på riktig tidspunkt må du forstå alle delene av organisasjonen. Med &frankly kan du kontinuerlig ta pulsen på medarbeiderne og handle proaktivt. Du vil også kunne glede deg over at:

  • Medarbeiderne blir lenger
  • Sykefraværet går ned
  • Du blir mer attraktiv som arbeidsgiver

 

Kpis English
TriggerImageENGLISH_

Inspirer til ønsket atferd

Samle organisasjonen, og sett fart mot målet

Ved kontinuerlig måle engasjement kan du som leder og medarbeider skape forandring i små trinn. En prosess som stadig går fremover og involverer alle deler av organisasjonen. Med &frankly kan du:

  • Arbeide strategisk med forandring
  • Skape den atferden som styrker bedriftskulturen, og som er i tråd med visjon og mål

Fornøyde kunder

Tusenvis av HR-ledere og sjefer i alt fra startups til multinasjonale bedrifter bruker allerede &frankly for å skape engasjement på arbeidsplassen.
customer-logos

Nysgjerrig på &frankly?

Last ned pakken vår for å få vite mer om mulighetene.

Book en demo idag

Det er raskt og enkelt å komme i gang med &frankly. La oss høre fra deg så skal vi vise deg hvordan det fungerer.